שירותי ייעוץ, הדרכה ואימון מקצועיים למנהלי מכירות

שירות ייעוץ מקצועיים למנהלי מכירות בחברות, ארגונים, מוסדות. מטרת הייעוץ הינה הגברת רמת המכירות הריווחיות לאורך זמן והקניית כלים לניהול יעיל ואפקטיבי. הייעוץ מבוסס על ידע רב ומצטבר בעשרות גופי מכירות למול מאות אנשי מכירות.

כל אחד ואחד ממנהלי המכירות מרגיש בתקופה זאת או אחרת כי פוטנציאל המכירות הכללי של אנשי המכירות שלא טרם הגיע לאופטימום. במצבים כאלו, יכול מנהל מכירות להזמין יועץ אישי, המומחה הן במכירות והן בניהול המכירות לשם קבלת הדרכה, ייעוץ ואימון לשיפור יכולת המכירה.

הייעוץ מתמקד בנושאים רבים ומגוונים כמו מבנה ארגוני של מערך המכירות, שיטת התגמול הכספיות, עידוד עובדים, הערכת אנשי מכירות, יכולות המכירה של כל אחד ואחד, גיוס והשמת עובדים, הקטנת נפח הפעילות שאיננה מכירות של אנשי המכירות ועוד ועוד.

לעיתים יש צורך למקד את הייעוץ למנהלי המכירות על בסיס

הייעוץ נערך הן בצורה סמויה ישירות למול מנהל המכירות מבלי ידיעתם של עובדיו או בצורה גלויה בה היועצים מופיעים ומגיעים פיזית לנקודת המכירה או למשרדי המכירות של החברה. הייעוץ ניתן גם ברמת אד הוק על בעיות ספציפיות והן על בעיות הדורשות התערבות פעילה יותר וארוכה יותר של צוות היועצים.

 

לקביעת מועד אימון: בועז נחמד 050-5201857