בועז נחמד
יועץ ארגוני, מרצה ומנחה סדנאות emailמאמרים

שאלונים, מאמרים, מצגות פאור פוינט, "עשרת הדברות", שאלוני אישיות, טפסים, סיכומי ספרים מקצועיים, תרגומים של מצגות מקצועיות, מטודולוגיה - כל אלו מוצגים כאן בצורה פשוטה וקלה להורדה (על קבצי וורד ופאור פוינט).

ניתן להשתמש במאמרים ומצגות אלו לכל שימוש הנדרש: ליועצים ארגוניים, למנכ"לים, לסטודנטים, לתלמידים, למנהלים, לעובדים. אפשר לעשות במאמרים אלו שימושים אקדמאיים כמו גם יישומיים. הם ניתנים ללא תמורה וללא שום תשלום. ניתן לצלם אותם או להעתיק או לשכפל - כמה פעמים שנדרש. בכל מקרה, רק אנא, ציינו את שם הכותב. 

 

חוזה / הסכם התקשרות עם לקוח לשם תחילת הספקת המוצרים או השירותים. הסכם שמיועד לצרכי הדרכה בלבד ולא לצרכי שכפול או ביצוע. יש להיעזר בשירותי עורך דין לצורך הפיכה של פלטפורמה זאת להסכם או חוזה לכל דבר ועניין.
איך מחלצים משא ומתן תקוע שלא מתרומם ולא הופך להיות להסכם?
מצגת פאור פוינט: מצגת הדנה בשאלת החשיבה החיובית. המצגת מיועדת למנהלים כמו גם לעובדים שמדברים בצורה שלילית, מתנהגים בצורה לא נכונה וגם לעיתים חושבים בדרך של "לא". המצגת מסייעת למנהלים או למרצים ויועצים ארגוניים להעביר מסר של חשיבה חיובית, בצורה מעניינת וקלילה ויחד עם זאת מאוד רצינית - עקב חשיבות נושא זה.
מצגת פאור פוינט: חשיבות החשיבה החיובית במכירות. המצגת יכולה להיות יעילה מאוד עבור מנהלי מכירות או מנהלי צוותי מכירות מאחר והיא מציגה את הגישה השלילית ללקוח ולמוצר או לתהליך המכירה באור שלילי ומציגה את החשיבות הגבוהה שיש לראיה קבועה וחיובית של המכירות על ידי איש המכירות עצמו.
טופס המאפשר למשב ולבקר איש מכירות טלפוני
דיווחים שבועיים / חודשיים / רבעוניים / שנתיים על המכירות למול מנהל המכירות
טופס המיועד לדיווח פנים ארגוני במהלך הדיונים, הדיאלוגים, המשא ומתן וההתדיינות בין הצדדים למשא ומתן. זהו טופס שנועד לסייע לדיווח הפנים ארגוני על התקדמות הדיאלוגים.
טופס המסייע להכין משא ומתן לפני ביצועו
טופס / מכתב המלצה לעובד שפוטר / התפטר / התפוטר
טופס ניהולי חשוב מאוד, המיועד לסייע למנהלים בעת מישוב עובדיהם. הטופס מאפשר למנהל לבצע משוב, הערה פיקוח ובקרה על תהליכי העבודה של אותו עובד וגם על התוצאות של תהליכים אלו.

email
בניית אתרים