בועז נחמד
יועץ ארגוני, מרצה ומנחה סדנאות emailמאמרים

שאלונים, מאמרים, מצגות פאור פוינט, "עשרת הדברות", שאלוני אישיות, טפסים, סיכומי ספרים מקצועיים, תרגומים של מצגות מקצועיות, מטודולוגיה - כל אלו מוצגים כאן בצורה פשוטה וקלה להורדה (על קבצי וורד ופאור פוינט).

ניתן להשתמש במאמרים ומצגות אלו לכל שימוש הנדרש: ליועצים ארגוניים, למנכ"לים, לסטודנטים, לתלמידים, למנהלים, לעובדים. אפשר לעשות במאמרים אלו שימושים אקדמאיים כמו גם יישומיים. הם ניתנים ללא תמורה וללא שום תשלום. ניתן לצלם אותם או להעתיק או לשכפל - כמה פעמים שנדרש. בכל מקרה, רק אנא, ציינו את שם הכותב. 

 

רשימת טקטיקות בניהול משא ומתן - רשימה חלקית. . . .
טקטיקות בעייתיות במהלך משא ומתן - בעייתיות למבצע, למי שמבצעים מולו ובעייתיות לניהול ולהתנהלות במהלך משא ומתן
רשימה של טקטיקות מסובכות, קשות ואלימות שנמצאות במהלך חלק מתוך המשאים ומתנים.
מצגת פאור פוינט:כיצד מיישמים החלטות שהתקבלו על ידי דרג בכיר בהנהלת הארגון והנהלת החברה? מה עושים כאשר ההחלטה שהתקבלה לא נוחה ולא נעימה לדרך המבצע? מה עושים על מנת לוודא יישום ההחלטה כאשר היא הוחלטה בניגוד לדעתם של אלו שאמורים לבצע אותה. . .
כן כן, גם החלטות צריך ליישם. כל החלטה שהתקבלה דורשת שהעובדים מתחת לאותו מנהל או שהמנהל הזוטר מתחת לאותו מנהל שקיבל את ההחלטה - יישמו אותה. כיצד זה קורה? איך מונעים כשלים ביישום ההחלטות.
רשימה של נושאים וכותרות למרצה ומדריך - בנושא ניהול זמן. הרשימה יכולה לסייע למדריכים או מנהלים או מרצים, בנושא ניהול זמן, לגבש את ההדרכה שהם מעוניינים להעביר לעובדים שלהם. הרשימה נבנתה עבור סדנת ניהול משא ומתן למזכירות בכירות - כחלק מתהליך ההכנה שנערך. בתוך הצגת שלל הנושאים נבחרו בסופו של דבר ארבעה נושאים בלבד - ועליהם הושם דגש רב בהדרכה עצמה.
פרמטרים לקביעת אובליגו של לקוח- עשרת הדברות להחלטה לגבי עצם מתן האובליגו, משך האשראי שיינתן ללקוח, נפח המכירות שהחברה מוכנה להסתכן למולו. השאלות שעולות במסמך זה יכולות לסייע הן לקבלת החלטה לגבי לקוח חדש וגם לגבי לקוח קיים שרוצה לקבל אובליגו מורחב יותר.
מהם הפרטים הנדרשים מהלקוח בעת קליטתו בחברה כלקוח חדש
הצגת עובד או מנהל חדש לכלל הארגון - מכתב.
כתב שיפוי (סוג של ערבות עצמית) בין בעלי החברה לחובותיה למול הספק

email
בניית אתרים