הדרכה צוותית

כאשר עוסקים בתחום של הדרכה ואימון צוותיים מגלים כי הנושא לא קיבל את מלוא החשיפה אליו הוא ראוי, בתחום האימון, ההדרכה והקואצ'ינג. האימון הצוותי עוסק בנקודות המרכזיות הבאות: התנהגות האדם הבודד בתוך הצוות והתנהגות הצוות כקבוצה של פרטים. כך, אפשר למדוד את התנהגותם של אנשי מכירות בודדים בתוך חברה ובמקביל לבחון את התנהגותם של כל אנשי המכירות, כמחלקת המכירות של אותו ארגון.